Alt papirarbejde i forbindelse med prøverne finder sted i systemet WISEflow. De studerendes skriftlige afleveringer kan tilgås i WISEflow, og det er ligedeles i WISEflow at eksaminator og censor registrerer de studerendes karakter.

Se vejledning og præsentation af WISEflow her