For at kunne virke som censor, skal man have ansøgt om at blive beskikket som censor på den konkrete uddannelse. Læs om beskikkelse i Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling her:

 

Beskikkede censorer allokeres til at medvirke ved prøver (eksaminer) ved de to uddannelsessteder. Læs mere om allkokering af censorer her: 

Allokering af censorer forespørgselsproceduren:

 

 Når censorsekretariatet modtager en bestilling, findes der potentielle censorer efter følgende kriterier:

  •  Censorerne skal være beskikket i prøvens kvalifikation. Man kan kun allokeres til den/de prøver man er beskikket i
  • Censorerne må ikke være ansat i det UC, der afholder prøven
  • Der må ikke allokeres til gensidig censur, hvor censor og eksaminator inden for de seneste 2 år har samarbejdet med den omvendte fordeling af rollerne ved bedømmelse
  • Censorerne, der er allokeret til anden prøve på samme prøvedato/-datoer, vil ikke modtage en forespørgsel

Når sekretariatet har fundet de censorer, der potentielt kan bruges, udsendes forespørgsler efter følgende kriterier:

  • Hvor mange studerende censorerne har censureret inden for de sidste 12 måneder
  • Censorernes afstand i fugleflugtslinje fra bopæl til eksamenssted

Antallet af censorer, der bliver forespurgt pr. dag pr. prøve, ligger som regel mellem 2 og 10 censorer, og det bliver bestemt af det enkelte censorformandskab

Sådan siger du ja til en prøve

Når du modtager en mail med forespørgsel på en prøve (eksamen), du kan være censor på, skal du klikke på linket "accepterer" nederst i forespørgslen. Du bliver sendt videre til en hjemmeside hvor du igen skal acceptere prøven, og så modtager vi din accept i vores system.

 Allokeringsproceduren: De censorer, der accepterer foresprøgelsen, deltager i en udvælgelsesprocedure den efterfølgende dag. Systemet allokerer den censor, der har censureret færrest eksaminander inden for de sidste 12 måneder.  Er der to censorer, der har lige mange eksaminander, vælges der på grundlag af afstand. Den censor, som allokeres til prøven, får en allokeringsmail dagen efter accepten. Hvis censor ikke får allokeringsmail dagen efter accepten, er prøven allokeret til anden side.

Det er vigtigt at du er opmærksom på eventuel inhabilitet i forhold til eksaminator og studerende. Læs her mere om habilitet

 

Beskikkelsen til medlem af censorkorpset ved Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling foretages af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.


I forbindelse med behandling af ansøgningerne skal der tages hensyn til en række formelle krav. Det drejer sig bl.a. om køn og ligestilling, geografi, anciennitet, forhold mellem aftager og interne censorer (mindst en tredjedel skal være aftagercensorer) samt at mindst en fjerdedel af korpset skal udskiftes. Det betyder, at der kan være en række kvalificerede ansøgninger fra personer, som ikke opnår beskikkelse.