I december 2018 er gennemført en ny beskikkelsesrunde, og de 33 censorer er beskikket for perioden frem til 31. marts 2023. Den næste runde med beskikkelser forventes at ske fra november 2022.

I beskikkelsen af censorer og i sammensætning ag censorkorpset tilstræbes i ligelig fordeling på geografi, køn og alder ligesom fordelingen mellem aftager-censorer og censorer med ansættelse på uddannelserne.