Det er nu muligt at uddanne sig til Professionsbachelorer i Natur- og Kulturformidling to steder i Danmark:

• Nordjylland 

 Nordsjælland