Censorformandskabet for Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling

Censor

Kære censor i Natur- og Kulturformidling.
Her på siden har vi samlet praktiske oplysninger, lovgrundlag og beskrivelse af procedurer.

Klik dig igennem de forskellige sider via menupunkterne.
Vi håber, at du finder hvad du søger, - ellers hører vi gerne fra dig.

Beskikkelse af censorer

Uddannelsen til Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling har sit eget censorkorps, og der skal nu beskikkes censorer til perioden fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2027.

 Nuværende censorer kan søge om gen-beskikkelse. Efter gældende regler skal der ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset.

Censorformandskabet indstiller om beskikkelse til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Censorer skal have:

  • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder.
  • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen.
  • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Vi anbefaler derudover både nuværende og kommende censorer at gennemføre det virtuelle censorkursus
Klik her

Ansøgning sker på www.censor-it.dk

Der er åbent for ansøgning i perioden fra d. 26. august til d. 6. oktober 2022

Flere oplysninger findes på:
National studieordning - Klik her
Ny eksamensbekendtgørelse - Klik her

Har du spørgsmål om beskikkelsesrunden, herunder gældende studieordninger mm., er du velkommen til at kontakte censorformand Vagn Jørgensen på vj@khva.dk eller telefon 40 33 17 15.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte administrativ koordinator Mette Skovfoged Hansen på censor-it@ucsyd.dk eller telefon 72 66 51 80.

Kontakt os

Censorformand Vagn Jørgensen
Selvstændig konsulent i Konsulenthuset Varde
Censor på
Leisure Management siden 2015,
Statskundskab siden 2017
Telefon 40 33 17 15
Mail: vj@khva.dk

Censornæstformand Karen Vesterager
Naturskoleleder
Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad
Censor på læreruddannelsen fra 2010-2018
Telefon: 72 68 32 63
Mail: kves@rudersdal.dk