Censorformandskabet for Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling

Censor

Kære censor i Natur- og Kulturformidling.
Her på siden har vi samlet praktiske oplysninger, lovgrundlag og beskrivelse af procedurer.

Klik dig igennem de forskellige sider via menupunkterne.
Vi håber, at du finder hvad du søger, - ellers hører vi gerne fra dig.

Kontakt os

Censorformand Vagn Jørgensen
Selvstændig konsulent i Konsulenthuset Varde
Censor på
Leisure Management siden 2015,
Statskundskab siden 2017
Telefon 40 33 17 15
Mail: vj@khva.dk

Censornæstformand Karen Vesterager
Naturskoleleder
Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad
Censor på læreruddannelsen fra 2010-2018
Telefon: 72 68 32 63
Mail: kves@rudersdal.dk