Allokering af censor


 

Allokering af censorer - forespørgselsproceduren: 

 Når censorsekretariatet modtager en bestilling, findes der potentielle censorer efter følgende kriterier:

  • Censorerne skal være beskikket i prøvens kvalifikation. Man kan kun allokeres til den/de prøver man er beskikket i
  • Censorerne må ikke være ansat i det UC, der afholder prøven
  • Der må ikke allokeres til gensidig censur, hvor censor og eksaminator inden for de seneste 2 år har samarbejdet med den omvendte fordeling af rollerne ved bedømmelse
  • Censorerne, der er allokeret til anden prøve på samme prøvedato/-datoer, vil ikke modtage en forespørgsel

Når sekretariatet har fundet de censorer, der potentielt kan bruges, udsendes forespørgsler bl.a. efter følgende kriterier:

  • Hvor mange studerende censorerne har censureret inden for de seneste 12 måneder
  • Censorernes afstand i fugleflugtslinje fra bopæl til eksamenssted

Antallet af censorer, der bliver forespurgt pr. dag pr. prøve på Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling er 10.

Sådan siger du ja til en prøve

Når du modtager en mail med forespørgsel på en prøve (eksamen), du kan være censor på, skal du klikke på linket "accept af prøve" . Du bliver sendt videre til en hjemmeside hvor du igen skal acceptere prøven, og så modtager vi din accept i vores system. 

Allokeringsproceduren

De censorer, der accepterer forespørgslen, deltager i en udvælgelsesprocedure den efterfølgende dag. Systemet allokerer den censor, der har censureret færrest eksaminander inden for de seneste 12 måneder.  Er der to censorer, der har lige mange eksaminander, vælges der på grundlag af afstand. Den censor, som allokeres til prøven, får en allokeringsmail dagen efter accepten. Hvis censor ikke får allokeringsmail dagen efter accepten, er prøven allokeret til anden side.

Det er vigtigt at du er opmærksom på eventuel inhabilitet i forhold til eksaminator og studerende. Læs her mere om habilitet