Censorformandskabet


 

Hvad er censorformandskabets opgaver?

Censorformandskabet:

 • Indstiller ansøgere til censorbeskikkelse på baggrund af en vurdering af ansøgerens uddannelse, faglige kvalifikationer og kendskab til aftagersituationen
 • Behandler klager fra ansøgere over manglende beskikkelse, da manglende beskikkelse skyldes, at ansøgerne ikke er indstillet til beskikkelse af formandskabet
 • Indstiller censorer til afbeskikkelse
 • Støtter Censorsekretariatet i allokering af censorer til de enkelte eksaminer
 • Sikrer, at reglerne om gensidig censur overholdes
 • Læser censorrapporter
 • Rådgiver uddannelsesinstitutioner og Styrelsen for Videregående Uddannelser om uddannelsernes kvalitet, relevans og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og videre uddannelsesforløb, på baggrund af censorrapporterne. Dette sker ved, at censorformandskabet udarbejder en årlig censorberetning på baggrund af censorrapporterne fra censorerne til uddannelsesinstitutionerne.
 • Deltager i Censorsekretariatets styregruppe
 • Arrangerer censormøder med censorerne i censorkorpset minimum hvert andet år
 • Arrangerer kontaktmøder mellem uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset minimum hvert andet år
 • Besvarer høringer om uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger
 • Står til rådighed og sparrer med censor vedrørende spørgsmål om f.eks. censorgerningen, uklarhed i samarbejdet med uddannelsesinstitutionen mv.
 • Repræsenterer censorerne i censorkorpset over for Styrelsen for Videregående Uddannelser og uddannelsesinstitutionen