Habilitet og inhabilitet i forbindelse med censoropgaver


 

Som censor er man forpligtet at gør censorsekretariatet opmærksom på sin eventuelle inhabilitet i forhold til studerende og/eller eksaminator. Man er inhabil, når man som censor er personligt bekendt med den studerende eller på anden måde har svært ved at være neutral.