Beskikkelse af censorer

 

Beskikkelsen til medlem af censorkorpset ved Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling foretages af Ministeriet for Forskning og Uddannelse.

I forbindelse med behandling af ansøgningerne skal der tages hensyn til en række formelle krav. Det drejer sig bl.a. om køn og ligestilling, geografi, relevante fagområder, at der indgår aftagercensorer i censorkorpset, samt at mindst en fjerdedel af korpset skal udskiftes. Det betyder, at der kan være en række kvalificerede ansøgninger fra personer, som ikke opnår beskikkelse.