Censorkorpset

I efteråret 2022 er gennemført en ny beskikkelsesrunde, og de 35 censorer er beskikket for perioden frem til 31. marts 2027. Den næste runde med beskikkelser forventes at ske fra november 2026.

I beskikkelsen af censorer, og i sammensætning af censorkorpset, tilstræbes en ligelig fordeling på geografi, køn og alder ligesom faglighed og det at være aftagercensor også spiller en rolle.