Censorsekretariatet


 

Hvad er et Censorsekretariat?

Censorsekretariatet fungerer i praksis ofte som det koordinerende bindeled mellem censorformandskab, censorer og uddannelsesinstitutioner. Censorsekretariatet kan på vegne af censorformandskabet udføre de opgaver, som censorformandskabet er forpligtet til i forhold til Eksamensbekendtgørelsen § 26 og 27 herunder den konkrete allokering af censorer til de enkelte prøver, så gensidig censur undgås.

I praksis betyder det at uddannelsesinstitutionerne bestiller det relevante antal censorer hos sekretariatet, som sørger for, at der bliver allokeret censorer.

Link til censorsekretariatet www.censor-it.dk