Censor


 

For at kunne virke som censor, skal man have ansøgt om at blive beskikket som censor på den konkrete uddannelse. Læs om beskikkelse i Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling her: 

Beskikkede censorer allokeres til at medvirke ved prøver (eksaminer) ved de to uddannelsessteder. Læs mere om allkokering af censorer her: