Kontakt med uddannelsesstedet/eksaminator

 

Før eksamen

Kontakt med uddannelsesinstitutionerne

Uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for at være censorerne behjælpelige med at lykkes i deres virke. Generelt skal censors allokering betragtes som et individuelt ansættelsesforhold, og derfor skal langt de fleste forhold afklares med eksamensafholdende institution.
Nedenstående er eksempler på, hvornår du som censor kan kontakte uddannelsesinstitutionen.

·         Vedrørende økonomiske forhold herunder honorering, satser, rejseafregning, rejsetid evt. hoteludgifter m.m.

·         Spørgsmål vedr. prøvens gennemførelse

·         Ved opdagelse af evt. snyd, plagiering mm.

·         Praktiske forhold generelt, såsom mødetid, eksamensplan, parkering m.m.

·         Spørgsmål vedr. materialer, print m.m. som gør sig gældende for censors virke

·         Ændrede forhold ved antal studerende i forhold til den konkrete prøv

•     Spørgsmål ved brug og anvendelse af WiseFlow

·         Ved spørgsmål til studieordningen. Studieordningen er tilgængelig på institutionens- og censorsekretariatets hjemmeside

·         Ved afbud eller sygdom kontaktes uddannelsesinstitutionen og censorsekretariatet hurtigst muligt

·         Ved forsinkelse til en prøve kontaktes uddannelsesinstitutionen og censorsekretariatet hurtigst muligt