Regelsæt om uddannelsen

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
BEK nr. 2672 af 28/12/2021

Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser
BEK nr. 458 af 14/06/2022

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling
BEK nr 771 af 06/06/2018
 De lokale studeordningerBekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr 863 af 14/06/2022

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
BEK nr 1125 af 04/07/2022