Regelsæt om uddannelsen:

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
BEK nr 15 af 09/01/2020Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling
BEK nr 771 af 06/06/2018
 De lokale studeordningerBekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser
BEK nr 18 af 09/01/2020

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
BEK nr 114 af 03/02/2015